Klasicismus – úvod 18. – 19. stol. název klasicismus pochází z latinského slova classicus, které znamená příkladný/vzorový klasicismus má přísná pravidla oproti např. Baroku je velmi strohé vynikají nadosobní hodnoty (vlastenectví atd.) Památky Francie Pantheon Násloupí(architráv) Arkády Inspiroval Bílý dům Vítězný oblouk Německo Braniborská brána Malíři Francie J.L.David byl to dvorní malíř Napoleona Přísaha Horáciů Zavražděný […]