Klasicismus – úvod 18. – 19. stol. název klasicismus pochází z latinského slova classicus, které znamená příkladný/vzorový klasicismus má přísná pravidla oproti např. Baroku je velmi strohé vynikají nadosobní hodnoty (vlastenectví atd.) Památky Francie Pantheon Násloupí(architráv) Arkády Inspiroval Bílý dům Vítězný oblouk Německo Braniborská brána Malíři Francie J.L.David byl to dvorní malíř Napoleona Přísaha Horáciů Zavražděný […]

Antika -> Románské umění -> Gotika -> Renesance -> Baroko -> Klasicismus -> Romantismus Rinascita dell’arte antica (Znovuzrození Antiky) 14. – 17. století vznik: Itálie (Florencie) obrat člověku a životu na zemi návrat k antickému umění renesance věří v rozum objevy v: lékařství, fyzika, zeměpis Humanismus = myšlenkový proud ARCHITEKTURA  horizontální světská architektura i církevní architektura […]

Úvod a stavby Na všechny názvy staveb/soch/děl se dá kliknout a odkaz vás přenese na stránku s obrázkem nebo informacemi o díle 😉 Baroko znamená perla nepravidelných tvarů 17. až 18. století opět se vrací k víře a církvi; stavby jsou bohatě zdobené, ale ne tak vysoké stavby jsou nepravidelné, nesymetrické, často se objevují křivky […]