Zde je seznam pádů osobních zájmén (2. pád se v NJ používá minimálně a proto zde není)   1.p. ich du er sie es wir ihr sie/Sie 3.p. mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen 4.p. mich dich ihn sie es uns euch sie

Sie a Wie U 1. a 3. osoby množného čísla se rozkaz tvoří prohozením zájmena a slovesa: Kommen Sie…. Ihr U 2. osoby množ. čísla se rozkaz tvoří pouze odstraněním zájmena: Macht… Du U většiny sloves je rozkazovací způsob shodný s druhou osobou jednotného čísla, ale bez koncovky a bez podmětu: du gehst Slovesa s […]

Němčina má narozdíl od češtiny jen čtyři pády, přesto je nutné se skloňování dobře naučit. 1. pád – KDO? CO?(WER, WAS?) 2. pád – KOHO? ČEHO? ČÍ?(WESSEN?) 3. pád – KOMU? ČEMU?(WEM?) 4. pád- KOHO? CO?(WEN, WAS?) Každý rod skloňuje trochu jinak: ŽENSKÝ ROD Členy podstatných jmen ženského rodu mají shodné vždy 1. a 4. […]